בגרויות בתנ ך. השלמת בגרויות שיפור בגרויות

שורשיה של השפה העברית נעוצים בשפת התנ"ך, והם הבסיס גם לעברית המדוברת כיום
יש לצרף מעשה למחשבה ולשים את הלימוד לקראת בחינת הבגרות בתנ"ך בעניין ובציפיה כל הידע וכל הערכים האלה נרכשים על ידי לימוד התנ"ך וע"י עמידה בבחינת הבגרות בתנ"ך, שהיא הבסיס המשותף בין אם נרצה זאת ובין אם לא לכל יהודי וישראלי המעוניין להכיר את שורשיו

השלמת בגרויות שיפור בגרויות

קבלת בונוס בעת קבלה למוסדות אקדמיים.

13
השלמת בגרויות שיפור בגרויות
וחוץ מזה, אם כבר לומדים תנ"ך, אז…
השלמת בגרויות שיפור בגרויות
השלמת בגרויות בתנ"ך חובה להיבחן בבחינת הבגרות בתנ"ך ברמה הבסיסית 2 יח"ל
השלמת בגרויות שיפור בגרויות
ציון בגרות ברמת 5 יחידות לימוד בתנ"ך מאפשר: 1
בגרות בתנ"ך ברמת 5 יח"ל עונה על שלושת התנאים של : מקצוע בחירה, מקצוע ברמה מוגברת ומקצוע מתחום "תרבות העולם" הפילוסופיה של היהדות וערכי המוסר של הנביאים — כל אלה מועברים אלינו מהאבות המייסדים באמצעות התנ"ך והחומר לבחינת הבגרות בתנ"ך
לפיכך כל מחשבה על וממוצע תעודת הבגרות צריך לכלול גם אפשרות כזו כמו, לחילופין או בנוסף — התשובות טמונות בלימוד התנ"ך ובוודאי ברמה של הקורס לקראת בחינת הבגרות בתנ"ך

השלמת בגרויות שיפור בגרויות

דפים נוספים שרלוונטים לנושא: , , ,.

11
השלמת בגרויות שיפור בגרויות
השלמת בגרויות שיפור בגרויות
יש לשים לב כי בעוד שהבחינה בתנ"ך 2 יח"ל מתאפשרת הן במועד חורף ינואר — פברואר והן במועד קיץ יוני-יולי , הבחינה של 3 יח"ל מתאפשרת רק במועד קיץ יוני-יולי
השלמת בגרויות שיפור בגרויות
דברי המורים שלנו לימוד תנ"ך ולימוד לקראת בחינת הבגרות בתנ"ך מקנים גם את הבסיס אשר עליו נשענות ההסטוריה והתרבות של כל יהודי בכלל ושל ישראלי בפרט
ניתן גם להיבחן בבחינת הבגרות בתנ"ך ברמת 5 יחידות לימוד, על ידי תוספת של בחינה ב 3 יחידות לימוד

השלמת בגרויות שיפור בגרויות

.

5
השלמת בגרויות שיפור בגרויות
השלמת בגרויות שיפור בגרויות
השלמת בגרויות שיפור בגרויות