הוצאה לפועל אזור אישי. טופס בקשה לביטול / עיכוב / חידוש הליכים והגבלות

בחלוף שנתיים הרשם יכול לסגור את התיק בשל אי ביצוע פעולות בתיק במקרה זה הרשם יכול להודיע לזוכה כי התיק עומד להיסגר, ואם הזוכה לא מפרט מדוע אין לסגור אותו, תוך חודש ימים ייסגר התיק
ההודעה על הכוונה לסגור את התיק תישלח לזוכה, וכעבור חודש ימים הוא ייסגר המוקד פעיל בימים ראשון עד חמישי בין השעות: 08:00-16:00, ובערבי חג בין השעות: 08:00-12:30

טופס בקשה לביטול / עיכוב / חידוש הליכים והגבלות

במקרה שהתיק לא נסגר על ידי לשכת ההוצאה לפועל, החייב רשאי לבקש לסגור אותו אם פרע את מלוא החוב, אם ביצע את כל שנדרש לפי פסק הדין, אם הגיש התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב, וההתנגדות התקבלה, או כאשר החייב הגיש טענת פרעתי והטענה התקבלה.

סגירת תיק הוצאה לפועל
רשות האכיפה והגבייה-הוצאה לפועל — כניסה עם כרטיס חכם הוצאה לפועל — כניסה עם כרטיס חכם {{subTargetAudience
בדיקת חוב בהוצאה לפועל: איך לבדוק מה גובה החוב?
כאשר נפרע החוב תיק ההוצאה לפועל ייסגר ותשלום מלוא החוב ימנע מהזוכה לנקוט נגד החייב הליכי גבייה נוספים
הוצאה לפועל כרטיס חכם
סגירת תיק עקב אי ביצוע פעולות הזוכה יכול להגיש בקשה לסגירת התיק, והתיק ייסגר על פי בקשתו
כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד כמו כן, בכל הלשכות ניתן לקבל שוברים לתשלום בדואר, ואף ניתן להזמין במוקד השירות הטלפוני שוברים לתשלום חוב, שיגיעו אל החייב בדואר
כאשר מקור החוב אינו בענייני משפחה, יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום, עד 20 ימים ממתן ההחלטה חייב בהוצאה לפועל, ואינו יודע מה מצב התיק ומה גובה החוב, יכול לברר היכן עומדים הדברים, באמצעות מענה טלפוני או מענה האוטומטי של רשות האכיפה, או באמצעות מענה פרונטלי בלשכת

טופס בקשה לביטול / עיכוב / חידוש הליכים והגבלות

רשות המיסים אם הינך מזוהה באמצעות כרטיס חכם, לחיצה על אישור תנתק אותך מהמערכת.

הוצאה לפועל כרטיס חכם
במקרה שהחייב והזוכה הגיעו להסכמה על סגירתו
טופס בקשה לביטול / עיכוב / חידוש הליכים והגבלות
סגירה עקב אי פעילות בתיק הלשכה יכולה לסגור את התיק, מלבד תיקי משכנתא או משכון, עקב אי ביצוע פעולות, אם חלפו שנתיים מהמועד שבוצעה פעולה כלשהי בתיק, ומאז לא בוצע בו כל הליך אחר
סגירת תיק הוצאה לפועל
לשם כך על בתיק להגיש שאילתא לקבלת מידע ממרשם החייבים המוגבלים באמצעים, ולציין בבקשה את מספר תעודת הזהות של החייב שעליו מתבקש המידע