אמצעים אומנותיים בספרות. מילון מונחים בספרות

הבית מכיל יחידה שירית מקצבית המבטאת רעיון שלם בתמונה שלמה כל רמז דק לעובדה שהעבודה לא היתה עצמית יגרור את פסילת המבחן
הסיפור והמעשייה משמשים, אפוא, כמכשיר המזהה את האדם עם משאלתו כאן נסגר מעגל שנפתח בקניית החנות

סיכומים בספרות

להפך, הם הרחיקו אותה מעליהם.

אמצעים אומנותיים
אפיון עקיף- כשהמספר מסתתר מאחרי הדמות, והדמות מציגה את עצמה וממחישה את עצמה בדיבור, בהתנהגות, ובמגעים כלשהם ועל הקורא לשפוט את הדמות, להסיק מסקנות, על פי גילויים אלה
ספרות
הדובר מודה לאל אשר "בחסדו" לא השאיר בו מה שימות, שהרי קודם לכן הוא תיאר את עצמו כ"צל-אדם" כזה היה בעודו בחיים, כנראה מורעב ורזה ומבוהל ובאחריתו, הוא מתאר את עצמו כעשן כזה היה לאחר שהושמד במשרפות ועלה השמיימה כעשן קליל ומתנצל
סיכומים בספרות
בעזרתה אנלוגיה ניתן ללמוד על מערכות משולבות של זהויות וניגודים
דרמה- שם כולל ליצירות שנכתבו להצגה כמו קומדיה וטרגדיה יתכן שיצירה זו מעבירה לנו מסר חשוב, לפיו אל לנו לשפוט בני אדם לפי כללים ונורמות מקובלים
השיר מציג דובר השרוי בלבה של חוויה קונקרטית בהתרחשותה והמתוארת בלשון מטפורית מוכללת, ועל כן מצליח הוא להגיע לביטוי של תמצית רוחנית-מופשטת של רגעים שכאלה סלנג ולשון גבוהה למילה או ביטוי יש בדרך כלל משלב לשוני נמוך, בינוני או גבוה

הבנה והבעה : אמצעים רטוריים

לאחר מכן, מתאר המשורר את חייהם המשותפים כחיים נעימים עד המוות, ללא פרידה, כגוף אחד.

11
אמצעים אמנותיים ביצירת אמנות
מילה מנחה — מילה או שורש לשוני, החוזרים בתוך הטקסט חזרה רבת-משמעות
מבוא לספר יונה : אמצעים ספרותיים בספר
ראוי להדגיש כי נונו לאט לאט לומד להתנהג כילדה, ואף נהנה מגילום המין השני
ספרות
הניגונים הם הפיוטים, הניגון העתיק, ששרו בשבת בבית היהודי