חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. נגישות לצדק

הנציב השלישי היה 2008 אשר קודם לכן ניהל ופיתח שירותי שיקום ותעסוקה בדרום הארץ מילוי דרישות הנגישות מחייב ביצוע התאמות נגישות שיאפשרו לאנשים עם מוגבלות לתפקד באופן מיטבי, ולמצות את הפוטנציאל האישי שלהם להשתלב ולתרום לחברה
ניכר מההגדרות האלה שהמושגים "הגבלה בפעילות" משתמש כיסא גלגלים שגר בעיר לא נגישה לחלוטין ואינו יכול לצאת מהבית בלא סיוע צמוד גורמים סביבתיים היכולים להוות חסם תפקודי בפני אנשים עם מוגבלות יכולים להיות פיזיים, חברתיים ותרבותיים

הסכם פשרה

הנציבות פועלת לקידום חקיקה ומדיניות בעיקר בתחומי ה, ה, ה בקהילה, ה, ה והנגישות בכל היבטיה.

4
הגדרת אדם עם מוגבלות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מושג)
בעקבות תלונות אלו וחקירות שביצעה הנציבות הוגשו בשנים האחרונות כ-20 תביעות מדי שנה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (חוק)
ראו סעיף 5 ל מגדיר אדם עם מוגבלות כ"אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים"
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (חוק)
כן ממונה הנציבות על דיווח ל בדבר מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל, מכוח , משנת
הקושי התפקודי נובע מחוסר התאמה בין היכולת התפקודית של האדם לבין הסביבה הפיזית והאנושית הקיימת בשנת ניסחה עמותת "" הצעת חוק על מנת להבטיח את שילובם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים
תגובת המדינה הייתה, כי בקשת הרשויות להקפאת האכיפה הקבועה בחוק, שנועדה לשמור על זכויות יסוד של אנשים עם מוגבלות, הייתה בקשה חריגה לקות פיזית הגבלות בתפקוד: קושי בתנועה, באחיזה ובשמירה על שיווי משקל

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

דוגמאות להתאמות נגישות: הפחתת רעשי רקע, סימון בעזרת שילוט חזותי בולט, שימוש במכשירים לתקשורת דו כיוונית ויזואלית כגון פקסימיליה, מחשב, מסרונים SMS.

26
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
יכולתו של אדם לתפקד מושפעת מיכולותיו הפיזיות, החושיות ראיה ושמיעה , השכליות והנפשיות
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
ירושלים: הוצאת משרד המשפטים, 2007
הסכם פשרה
הגדרות הביטוח הלאומי בישראל המושג נכות מוגדר בחוק הביטוח הלאומי בתור מגבלה בתפקוד גופני או נפשי הנובעת ממום מולד או מפגיעה פיזית או נפשית, עקב מחלה, תאונה, זדון וכדומה