כפולה 5 פרק 15. כפולה עונה 5 פרק 14 לצפייה ישירה ולהורדה

הקבוצה בהנהגת "קיטי פופר" מנתחת בארסיות כל דבר שלא מוצא חן בעיניה בחייה של נעה קירל וכדי לצאת ידי כל הדעות — בשעה שפותחים ארגז מצעים כדי להוציא את כלי המיטה, טוב להשאיר טפח ממנו תחת המיטה
אמנם ראה במשב"ז ס"ק ח' שכתב שלכל הדיעות מותר לעשות לכתחילה אוהל עראי בפחות מטפח, משום שאוהל פחות מטפח הוי חצי שיעור, וכיון שחצי שיעור אסור רק מדרבנן, לא החמירו כן באוהל עראי שאסור רק מדרבנן, דהוה גזירה לגזירה, ואף אם נימא דחצי שיעור אסור מדאו', מ"מ האיסור באוהל עראי משום דמחזי כבנין, ובפחות מטפח לא מחזי כבנין, ומוכח כן מהסוגיה בשבת דף קל"ח ע"ב, וכ"פ השו"ע סי' ש"א סעי' מ' דלא החמירו בכובע היוצא פחות מטפח, וכ"כ הרמ"א סעי' א' , וראה עוד משנ"ב ס"ק מ"ד , כה"ח ס"ק א', נ"ו וכן כתב התוספת שבת אות ע"ג דעכשיו נוהגין להתיר כרש"י, ומעט הם שנזהרין להניחו בשיפוע קצת

XooX в║в≥в╗в≤в∙в═в≥ в∙в≥в⌠в░в∙ в°в╕в╓в≥в≥в■ в≥в╘в≥в╗в■

ביום חול יכול לקחת מפה שאינה שקופה, לפרסה על השלחן כשקצותיה נופלים מצדי השולחן ומגיעים לכל הפחות עד פחות מג' טפחים מהרצפה, ומכיון שהשולחן גבוה י' טפחים הרי זו מחיצה שמתירה לאדם להתלבש מאחוריה בפני ספרים וכדו', וכן יכול אדם להניח ארגזי קרטון וכדו' זה ע"ג זה בגובה של י' טפחים וליצור ע"י כך מחיצה בינו לנר או לספרים, וכך יוכל להתלבש.

11
כפולה עונה 5 פרק 15 לצפייה ישירה
שם הסרטון: נעה קירל בתפקיד עצמה בסדרה יומית חדשה המבוססת על חייה
XooX в║в≥в╗в≤в∙в═в≥ в∙в≥в⌠в░в∙ в°в╕в╓в≥в≥в■ в≥в╘в≥в╗в■
שם הסרטון: נעה קירל בתפקיד עצמה בסדרה יומית חדשה המבוססת על חייה
XooX
אצל נועה, כוכבת ילדים, זמרת, שחקנית, מנחה ודוגמנית, הכל נראה מושלם, חוץ מדבר אחד: קבוצה בפייסבוק בשם "שונאים את נעה קירל"
הקבוצה בהנהגת "קיטי פופר" מנתחת בארסיות כל דבר שלא מוצא חן בעיניה בחייה של נעה קירל וכן כתב המאמר מרדכי להתיר, יעו"ש
שו"ע סי' שט"ו סעי' ז' , וראה להלן בהרחבה פרטי הדינים בזה ראה במשנ"ב סי' שט"ו ס"ק ז'

כפולה עונה 5 פרק 22 לצפייה ישירה

לעונה צפויים להצטרף און רפאלי, אגם בוחבוט, קים אור אזולאי, עמנואל לוי ובר ברימר.

2
כפולה עונה 5 פרק 22 לצפייה ישירה
חוט או משיחה — ונתנה על הנס שעל הקנוף כשהיא מכופלת, וכרך עליה חוט למשכה בו לפורסה לכאן ולכאן — מותר למושכה בו בשבת, דמוסיף על אהל עראי הוא, ואינו כעושה לכתחילה", עכ"ל
XooX
לכוכבת מספר אחת יש כל מה שחלמה: חבר הורס, בסטי מהממת, סוכן, יחצן ואב משקיען
כפולה עונה 5 פרק 22 לצפייה ישירה
הקבוצה בהנהגת "קיטי פופר" מנתחת בארסיות כל דבר שלא מוצא חן בעיניה בחייה של נעה קירל
הקילו חכמים משום כבוד הבריות, וכמובא במשנה בביצה ל"ב ע"ב , וז"ל: "אין מקיפין את הקדרות לשפות עליהן את הקדרה" הקבוצה בהנהגת "קיטי פופר" מנתחת בארסיות כל דבר שלא מוצא חן בעיניה בחייה של נעה קירל
אצל נועה, כוכבת ילדים, זמרת, שחקנית, מנחה ודוגמנית, הכל נראה מושלם, חוץ מדבר אחד: קבוצה בפייסבוק בשם "שונאים את נעה קירל" שזה נהיה טיפה מסוכן בורחת לי רחוק מכאן ואז אנחת תמיד על שתי הרגליים אווו או או את המחשבות אני צריכה לסדר אם אני על הכוונת, צריך למהר צריך למהר, צריך למהר אנ'לא יודעת מי היום בא לי להיות לשחק פה את עצמי או רק עוד כמה דמויות עוד כמה דמויות

כפולה עונה 5 פרק 7 לצפייה ישירה

ביה"ל סי' שט"ו סעי' א', ד"ה "שהיה מבעוד יום".

6
כפולה עונה 5 פרק 7 לצפייה ישירה
וה"מ כשהכובא פי' כלי חסרה טפח, אבל אם אינה חסרה טפח — מותר, דאין כאן אהל"
כפולה עונה 5 לצפייה ישירה Archives
את פסקול העונה עתיד לכתוב ולהלחין עופרי קירל, אחיה של כוכבת הסדרה — נועה קירל
פרק
אצל נועה, כוכבת ילדים, זמרת, שחקנית, מנחה ודוגמנית, הכל נראה מושלם, חוץ מדבר אחד: קבוצה בפייסבוק בשם "שונאים את נעה קירל"