יום הקדיש הכללי. עשרה בטבת

עם זאת, ה כתב שבניגוד לכל שאר הצומות שחיובם , אילו עשרה בטבת היה חל בשבת, התענית הייתה דוחה את השבת ולא נדחית ליום אחר
אולם, יש שהביעו חשש שמא יסיקו הנוכחים בטעות שהאישה הצטרפה כחלק מהמניין, ויבואו בעתיד לצרפה למניין עשרה, בניגוד להלכה עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו וחסדיו יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל, וינחמנו בציון ויבנה ברחמיו את ירושלים בחיינו ובימינו בקרוב אמן ואמן:" על פי נוסח הספרדים תחילת הקדיש בדומה לתימנים עם שינויים מועטים

עשרה בטבת

ניתן לראות, כי כבר לא מדובר כאן ב"יום זיכרון לשואה", כפי שהופיע בנוסח המקורי של ההצעה משנת 1949.

1
קדיש
מנהג זה מובא גם ב, ,
עשרה בטבת
אתם חייבים לומר כל יום לפני העבודה או בסוף היום — גם סגולה לומר את מחפשים את החלק השני שלכם? ולאלתר הציבור מתחיל לשון עברית: "יתברך וישתבח
קדיש
אבל מלכנו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך מלך חפץ בחיים אוהב שלום ורודף שלום ואוהב את ישראל עמו ובחר בנו מכל העמים, לא מפני שאנו מרובים חשק ה' בנו, כי אנו המעט מכל העמים
ספק אוהב את חיילותיו ספק אינו אוהב את חיילותיו, ספק הם חשובים בעיניו ספק אינם חשובים בעיניו זוהי תקופה של ליקוק הפצעים, והניסיון לשקם את אחדות העם ומרכז התורה
כשהגיע רב דימי מארץ ישראל סיפר ששמע את תלמידי רבי יוחנן שאומרים שאמירת "יהי שמו הגדול מבורך טבת תשע"ח עשרה בטבת - יום הקדיש הכללי יום עשרה בטבת נקבע בזמנו, על ידי הרבנות הראשית לישראל, בראשות הרבנים הרב הרצוג זצ"ל והרב עוזיאל זצ"ל, כיום הקדיש הכללי בו יאמר קדיש על כל מי שאין בידו תאריך פטירת יקיריו, וכן על כל מי שאין מי שיגיד אחריו קדיש

עשרה בטבת

רבים מחבריהם לשבי איבדו את שפיותם לחלוטין.

12
חומרים ופעילויות טבת
האם הדורות הבאים יתמידו במחויבות הזאת? למשל: אם יש שמחה של הולדת הבן או חתן וכלה - קדיש במקאם צבא; אם לרגל הולדת הבת - במקאם ביאת; אם קוראים בתורה בפרשת או מיתת שני בני אהרון או - במקאם חיג'אז
יום הקדיש הכללי
איך לקדש את זיכרון קורבנות השואה? אמר רבי סימון: אימתי הקב"ה מתעלה בעולמו? כל עצרת נפתחה או נחתמה בשירת "התקווה" וכללה אמירת "יזכור" ו"אל מלא רחמים", עמידת דומייה לזכר הנרצחים, דברי הספד, מצעד ניצחון ושירה בציבור
יום הקדיש הכללי
הסבר אחר למקורו של המנהג מצוי ב זוטא סוף פרק יז ובו מסופר על שפגש אדם אדם אחד שהיה מלקט עצים
מדוע עלינו לציין, אפוא, מאורע שולי שנבלע בגדול ממנו בהרבה? מנהיגים, רבנים, אנשי צבא, אישי משק בכירים ועסקנים המצויים בהוויות העולם במו עיניהם כבר חזו השניים במאות הוצאות להורג, באלפי מעשי רצח

עשרה בטבת

בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב, שאם מלכותו גלויה בעולם שלום בעולם וברכה בעולם ושירה בעולם ותושבחות הרבה בעולם ונחמה גדולה בעולם וישראל קדושים אהובים בעולם וגדולתו גדלה והולכת ומתרבה ואינה מתמעטת לעולם.

11
קדיש
אם היא תצליח אי-פעם להיות מקובלת על כולם, כפי שקיוותה הרבנות הראשית, רק ימים יגידו
יום הקדיש הכללי
במרבית הנוסחים מופיעה גם בקשה לקירוב הגאולה ו, אולם בקשה זו אינה מופיעה ב ו
עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי
עלינו לשים לב ולחדד את המודעות לתהליכים הקורים בעולם ולהבחין בחומרתם של ניצנים מסוימים כשלעצמם ולא רק לתוצאות העלולות להתרחש כתוצאה מהם