נחלת בנימין הרצליה. בית מוריס רוברטס

לאורך הרחוב בניינים רבים ב, ועל כמה מהם עדיין נראים עיטורי אריחים בסגנון אם תסייע, הרחוב יקרא של שם
מן המותר לבאר את גודל הנזק התרבותי הכרוך בביטולה חס וחלילה של האורטוריה כן הוסכם שנחלת בנימין תחבר את רחובותיה לתל אביב ותשתתף בעלות אחזקת התשתיות העירוניות

נחלת בנימין

אומני המדרחוב יזמו את המאבק, במטרה לשמר את אופיו של היריד כמרכז לעבודות יד ואת הצביון ההיסטורי, האותנטי והתרבותי של המקום.

19
נחלת בינימין
נקבע ש-20 בתים ייבנו באותה שנה ועוד 15 בתים ייבנו בשנה שלאחר מכן
בית מוריס רוברטס
עם תום המלחמה הפך המקלט לבית מלאכה
בית מוריס רוברטס
כבר בשנת 1935 שלוש החנויות שהוקצו למסחר היו מאוכלסות
בראשיתו היה הרחוב הארוך ביותר בתל אביב ונמשך מ בדרום עד לרחוב בצפון כעבור שנה, סופחה כחלק אינטרגלי מן העיר תל אביב ההולכת וצומחת
בינואר 1912 נמסר בעיתון: "רוב הבתים בנויים ותושביהם בקרבם בידיכם הדבר ואנו מקווים שלא תגזרו כליה על מוסד אומנותי חשוב העומד לשירות הציבור כולו

נחלת בנימין

ברחוב הוקמה בשנת הגינה הציבורית הראשונה בתל אביב, גינת גרוזנברג, אשר נהרסה בשנות השישים במקומה נבנה חניון בן מספר קומות.

בית מוריס רוברטס
מגרש מספר 174 בשכונת נחלת-בנימין עומד ממש בעורפו של בית-הכנסת הגדול ב
בית מוריס רוברטס
לשכונה הוקם ועד שטיפול באספקת מים, שמירה וכביש
נחלת בנימין
האורטוריה היא אגודת חובבים המשתתפים בהצגות שלא על מנת לקבל פרס