اللعن طرد من رحمة الله. متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله

پس اکنون که دانشگاهها و دانشسراها در دست اصلاح و پاکسازی است، برهمه ما لازم است با متصدیان کمک کنیم و برای همیشه نگذاریم دانشگاهها به انحراف کشیده شود؛ و هرجا انحرافی به چشم خورد با اقدام سریع به رفع آن کوشیم و وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی و استقلال، با همة ابعادش به پیش، و بی تردید دست خدا با شما است، اگر شما در خدمت او باشید و برای ترقی و تعالی کشور اسلامی به روح تعاون ادامه دهید
پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و الاّ کار از دست همه خارج خواهد شد و این نیست جز به مددهای غیبی حضرت باری تعالی ـ جلَّت عظمتُه ـ که ملتها را بویژه ملت ایران اسلامی رابیدار نموده واز ظلمات ستمشاهی به نور اسلام هدایت نموده

متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله

و از همه نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت و برادری باهم مجلسان خود رفتار، و همه کوشا باشند که قوانین خدای نخواسته از اسلام منحرف نباشد و همه به اسلام و احکام آسمانی آن وفادار باشید تا به سعادت دنیا و آخرت نایل آیید.

5
متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله
اینان کشور را به غارتزدگی و غربزدگی بکشانند و قشر روحانی با انزوا و منفوریت و شکست قادر بر جلوگیری نباشد
متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله
و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است
متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله
و تردید نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارتزده عنایت شده است
بیچاره مردم با آن شوق و شعف فداکاری کردند که از رژیم ظالمانه طاغوت رهایی یابند، گرفتار یک رژیم بدتر شدند! خداوند متعال راهگشای آنان باشد «إنَّه ولی النِّعَم وبِیدِه ملکوتُ کلِّ شیءٍ»
و باید گفت آن ستمی که از طاغوتیان بر این دو ودیعه رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ گذشته، بر امت مسلمان بلکه بر بشریت گذشته است که قلم از آن عاجز است ف وصیت من به همة مسلمانان و مستضعفان جهان این است که شماها نباید بنشینید و منتظر آن باشید که حکام و دست اندرکاران کشورتان یا قدرتهای خارجی بیایند و برای شما استقلال و آزادی را تحفه بیاورند

متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله

به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است.

20
متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله
اکنون بحمدالله تعالی دانشگاه از چنگال جنایتکاران خارج شده
متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله
و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد
متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله
و اگر دست به جنایتی زدید که حکم خداوند تکلیف شما را معین کرده، باز از نیمه راه برگشته و توبه کنید
و اینها همه از عشق و علاقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند متعال و اسلام و حیات جاویدان و اگر فرض بکنید با شما بودند و دوست شما بودند، حرکات ناشیانة شما و جنایاتی که با تحریک شما رخ داد آنان را از شما جدا کرد و جز دشمن تراشی کار دیگری نتوانستید بکنید
و پس از آن بتدریج حکومت به اسم اسلام بوده؛ و اکنون نیز مدعیان حکومت اسلامی به پیروی از اسلام و رسول اکرم ـ صلی الله علیه وآله ـ بسیارند با پشتیبانی مردم خصوصاً طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست ستمشاهی از کشور و ذخائر آن کوتاه گردید

متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله

و اگر خدای نخواسته اینان به خود نیایند، چون توده میلیونی بیدار شده و متوجه مسائل است و در صحنه حاضر است، آمال انسانی ـ اسلامی به خواست خداوند متعال جامه عمل به طور چشمگیر خواهد پوشید و کجروان و اشکالتراشان در مقابل این سیل خروشان نخواهند توانست مقاومت کنند.

3
متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله
شاید جمله لَنْ یفْتَرِقا حتّی یرِدا عَلَی الْحوَض اشاره باشد بر اینکه بعد از وجود مقدس رسول الله ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ هرچه بر یکی از این دو گذشته است بردیگری گذشته است و مهجوریت هر یک مهجوریت دیگری است، تا آنگاه که این دو مهجور بر رسول خدا در «حوض» وارد شوند
متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله
و این به آن معنی نیست که ما باید در علوم پیشرفته به یکی از دو قطب وابسته شویم
متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله
و انگیزه آنان ایمان و اطمینان به غیب است