קיבוץ נירים. קצת הסטוריה

שגרת החיים בכפר היא תובענית, קשוחה ומאתגרת ובמקביל, תומכת, מקבלת ומכילה ראה הימים שלפני המתקפה המצרית הוקדשו להתבצרות: חפירת עמדות ותעלות ומקלטים
רק כשנה לאחר מכן הגיע קו המים מאיזור ניר עם" ההעברה מהמשלט מלמטה אל הנקודה הקבועה למעלה, ובעיקר ריכוז הקיבוץ כולו במקום ההתיישבות, מבצע שיארך מספר חודשים

קרב נירים

בהיותם בואדי שמעבר לגדר המשק נפגע העדר מפגיעת פגז ישירה שריטשה כ 30 פרות ופגעה בחמישה מהרפתנים".

קיבוץ נירים
חניכים המגיעים בגיל צעיר יותר נקלטים למסגרתת המכינה מקביל לכיתה ט' להתאקלמות והכנה לקראת תחילת המסלול
מטווחים בקיבוץ נירים שעות פעילות
באוגוסט 1949 אירעה , במהלכה נלקחה אל המשלט נערה בדואית, על ידי החיילים ולבסוף נרצחה ונקברה במקום
קיבוץ נירים
ובסוף העשור השני - קיבוץ שמבסס את החקלאות ומקדם אותה ויחד עם זאת שנת מיתון שבמדינה ומצב כלכלי קשה
על פי תפיסת העבודה סגל הכפר רואה את הנערים דרך הפריזמה של הכוחות והפוטנציאל שלהם ולא דרך התמקדות בבעיות שאיתן הם מגיעים ראש הממשלה, ממשלת ישראל והעם בישראל אבלים ומנחמים את המשפחה על מות יקירם שנהרג מפגיעת פצצת מרגמה בקיבוץ נירים
בדצמבר 1950 כותבים בעלון הקיבוץ: "קשה קצת לבטא את זאת האם לא גשמי השנה ויבוליה הם שיקבעו את רמת חיינו בשנה הבאה? בהתאם, אנו מציבים לפני הנערים מטרות גבוהות ומתווים את הדרך אשר מאפשרת את השגתן ראה

קרב נירים

בשנים הללו לא נפקד מקומם של בני הקיבוץ הראשונים כממשיכי הדרך ופה ושם "משפחה מעורבת" בת קיבוץ נישאת לחבר גרעין "תוצרת חוץ".

29
קיבוץ נירים
בדנגור נותר משלט נירים שאויש על ידי חיילי צה"ל
נירים
המנוח היה אדריכל נוף, חתן פרס ישראל
קרב נירים
המסתערים ראו שנכונה להם התנגדות וכי 'ריכוך' הפגזים לא הרג את כל אנשי הנקודה - והחלו נסוגים