שעת כניסת השבת. שימושי

תאריך כניסת השבת והחג יציאת השבת והחג יציאת השבת והחג ע"פ ר"ת {{day בהכנת לוח שנה זה הושקעו מאמצים רבים הן מהבחינה הטכנית והן מבחינת הלכות ודיני לוח שנה וזמני היום
ניתן להשתמש בחלק העליון להמרת תאריך של לוח שנה עברי לתאריך של לוח שנה לועזי ולהיפך סימון נר זכרון בתוך לוח השנה מורה על ימי זכרון המופיעים באותו תאריך

כניסת שבת

.

21
×
זמני השבת מדוייקים בכל מקום לפי מנהג זמני הדלקת נרות באותו מקום, על פי הידוע לנו
×
על כן, אין להדפיס לוח שנה מן האתר בשימוש מסחרי ללא קבלת רשות
כניסת שבת
כניסת שבת בבאר שבע כניסת שבת חיפה צאת השבת חיפה יציאת השבת ירושלים זמני צאת שבת יציאת השבת צאת השבת השבת שבת זמני כניסת יציאת צאת הדלקת נרות מוצאי ירושלים חיפה תל אביב פתח תקוה באר שבע ניו יורק פריס לונדון זמני כניסה ויציאה שבת שעת כניסת השבת היום רומא ברלין יוהנסבורג מוסקבה ביג'ין סידני טוקיו הזכויות בבסיס הקוד באשף זמני השבת © 5760-5763 2000-2003 CE , Abu Mami and Yisrael Hersch
דרך דף זמני השבת והחג ניתן אף להגיע לתוכן משלים לקראת השבת הקרובה נוסף על הזמנים המדוייקים לשבת לחיצה על התאריך בלוח השנה תציג מצד שמאל ללוח את ימי הזכרון השייכים לאותו היום, בנוסף לזמני היום המוצגים
בלוח זמני שבת וחג מוצגים זמני השבת והחג לאורך כל השנה, ואף זמני יציאת השבת לפי שיטת ר"ת, למחמירים להוציא את השבת לפי זמן רבנו תם

שימושי

לחיצה על שם הרב הנפטר תוביל לתוכן משלים הקיים באתר.

16
כניסת שבת
כניסת שבת
זמני השבת לכל שבת במהלך השנה באתר ישיבה
שימושי
לוח שנה עברי לועזי מתקדם מבית אתר ישיבה